Op 27 januari 2010 is de Stichting Heartsafe Teteringen’ opgericht.

U staat voor de stichting in ons bestand en of u volgt al een aantal jaren de reanimatie herhalingslessen AED of zou dit wellicht willen gaan volgen.

De ‘E.H.B.O.-vereniging Teteringen’ houdt na 80 jaar, helaas op te bestaan, wegens te weinig deelnemers. Zij kunnen dus de herhalingslessen niet meer voor ons verzorgen.

Vanaf nu gaan we verder met ‘E.H.B.O-vereniging Oosterhout’ in Teteringen voor het volgen van de herhalingslessen.

Op maandagavond 18 november a.s. organiseren wij: ‘Stichting Heartsafe Teteringen’ in samenwerking met de ‘E.H.B.O.-vereniging Oosterhout’ een avond m.b.t. de uitleg van deze samenwerking en ook om nog eens aan te geven waar stichting Heartsafe Teteringen voor staat.

‘E.H.B.O-vereniging Oosterhout’ komt naar Teteringen.

De herhalingslessen worden dus in Teteringen gegeven.

Als u als vrijwilliger niet meer wil worden opgeroepen voor de herhalingslessen, wilt u dit dan per e-mail aangeven? Dit vragen wij u om ons bestand zuiver te houden.

Kunt u helaas de 18e niet aanwezig zijn, maar wilt u wel graag betrokken blijven bij onze stichting en de herhalingslessen blijven volgen. Zou u dit dan ook per e-mail willen doorgeven (via: c.giesbergen@live.nl)?

Voor een ieder die via HartslagNu de melding krijgen dat hun licentie bijna verloopt, is er al een herhalingsles op woensdag 27 november a.s. vanaf 20.00 uur in het bakhuis van ‘T Web.

Geef per e-mail door wanneer u van deze avond gebruik wilt maken.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze site: http://www.stichtingheartsafeteteringen.nl

Wij ontmoeten u graag op 18 november, vanaf 20.00 in t Web te Teteringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een draagbaar en gemakkelijk bedienbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een hartstilstand. Het apparaat kan via het toedienen van elektrische schokken het hartritme weer op gang helpen. Het apparaat wordt altijd ingezet in combinatie met reanimatie. Iedereen kan en mag een AED gebruiken. Een korte training helpt om in noodgevallen snel en doel treffend te handelen. U herkent een AED aan bovenstaand beeldmerk.

Het slachtoffer van een hartstilstand is bewusteloos. Hij reageert niet wanneer u hem aanspreekt of voorzichtig zijn schouders schudt. Ook ademt het slachtoffer niet of onregelmatig. De kans om een hartstilstand te overleven stijgt als omstanders tekenen van een hartstilstand herkennen.

Het is belangrijk dat een AED bij een hartstilstand zo snel mogelijk wordt ingezet, want dit vergroot de levenskans. Die snelle inzetbaarheid wordt bereikt door genoeg AED’s beschikbaar te hebben die 24/7 gebruikt kunnen worden en omringd zijn met voldoende opgeleide bedieners en via 112 ingezet kunnen worden. Een AED cirkel heeft een straal van 500 meter. Dit is de algemeen aanvaarde maat waarbij binnen 6 minuten de juiste dingen gedaan worden, namelijk; 1. Direct 112 bellen 2. Reanimatie starten 3. Defibrilleren Onderzoek toont aan dat op deze manier de overlevingskans van het slachtoffer verdubbelt.

Hartslag Nu is ontwikkeld in opdracht van de stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten ter bevordering en facilitering van burgerhulpverlening aan slachtoffers van een acute circulatiestilstand. Onder het motto ‘Van elkaar, met elkaar en voor elkaar’ streeft de stichting naar één platform voor heel Nederland, waarbij in elke ambulanceregio gelijk wordt gehandeld

In de AED cirkels zijn vrijwilligers nodig die kunnen reanimeren en een AED bedienen. Deze vrijwilligers vormen samen één netwerk voor Teteringen, zodat er altijd binnen 6 minuten iemand geholpen wordt. Een groot aantal mensen in Teteringen is al opgeleid. Aan hen vragen we zich aan te melden bij Hartslag Nu. Bent u al aangemeld bij Hartslag Nu en u wilt ons helpen het netwerk te vergroten, laat het ons dan weten! Mocht u willen helpen als vrijwilliger dan kunt u zich door een korte opleiding laten opleiden tot reanimeerder en AED bediener. Na het behalen van het certificaat kunt u zich aanmelden bij HartslagNu en meedoen aan ons AED netwerk. Om bij te blijven wordt u één maal per jaar opgeroepen om e.e.a. op te frissen en up to date te blijven. Spreek uw vrienden en kennissen aan of zij ook willen mee doen. Tenslotte willen wij een sluitend netwerk van vrijwilligers hebben

Bij diverse openbare gebouwen hangen al AED’s deze zijn vaak eigendom van de betreffende bedrijven en alleen maar tijdens openingstijden te gebruiken. Voor het AED netwerk heeft Teteringen op diverse plaatsen AED’s laten hangen in afgesloten kasten die luchtdicht, verwarmd en waterdicht (waterproof) zijn. Een cirkel heeft een straal van 500 meter.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting ANBI Stichtingheartsafeteteringen