Snelheid is geboden! Daarom een AED cirkel

Het is belangrijk dat een AED bij een hartstilstand zo snel mogelijk wordt ingezet, want dit vergroot de levenskans. Die snelle inzetbaarheid wordt bereikt door genoeg AED’s beschikbaar te hebben die 24/7 gebruikt kunnen worden en omringd zijn met voldoende opgeleide bedieners en via 112 ingezet kunnen worden. Een AED cirkel heeft een straal van 500 meter. Dit is de algemeen aanvaarde maat waarbij binnen 6 minuten de juiste dingen gedaan worden, namelijk; 1. Direct 112 bellen 2. Reanimatie starten 3. Defibrilleren Onderzoek toont aan dat op deze manier de overlevingskans van het slachtoffer verdubbelt.